สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance,เด็กการบัญชีและการเงิน,การบัญชีและการเงินวลัยลักษณ์ , การบัญชีและการเงินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,สถานวิจัยสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน, สถานวิจัยสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance ,แหล่งปัญญาด้านการบัญชีและการเงิน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance ,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ, สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance ,หลักสูตรเศรษศาสตร์,เศรษฐศาสตร์,เศรษฐศาสตร์ วลัยลักษณ์,ECON,ECONWU,Bachelor of Economics Program สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance, หลักสูตรบัญชี,บัญชี,เรียนบัญชี,บัญชีวลัยลักษณ์,AccountingWU,Bachelor of Accountancy Program สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance, หลักสูตรการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล,การจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล,BusFinWalailakUniversity,Bus&Fin,Bus&Fin in Digital Era, Bachelor of Business Administration Program in Finance

 

                       School of Accountancy and Finance, Walailak University has organized an exchange student exchange program with Faculty of Economics & Business (FEB) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ), Jakarta, Indonesia on the SAFE/SM-FEB Summer School project during 1-12 August 2022 at Walailak University, Nakhon Si Thammarat. The event is a continuing project from The FEB-SM Summer School project originate in June 2022. This project aims at a collaboration for the exchange of faculties, students and joint research project among the two institutions. The propose of the project are to develop students from Walailak University and UPNVJ to become global citizens, as well as building long-term teamwork in the future among students, programs, schools, institutional level.

                      During 1-12 August 2022, 16 students participated in learning and sharing activities at various attraction sites such as Ban Laem Homestay, Kiriwong Community Tourism Center, Khanom Power Plant, also city centre’s cultural sites of labelled as a city of 4 religions, 5 cultures. The activity covers Thai culture through Thai cooking at Walailak Food Training Center. Those such activities were created aiming at bringing information to bounded in teaching courses of Tourism Resources in Thailand, Thai Economy, Accounting for Enterprise Performance and Digital Marketing & Branding in SMEs which held by faculties from School Accountancy and Finance and the School of Management, Walailak University.

School of Accountancy and Finance, Walailak University has organized an exchange student exchange program with Faculty of Economics & Business (FEB) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (UPNVJ), Jakarta, Indonesia on the SAFE/SM-FEB Summer School project during 1-12 August 2022 at Walailak University, Nakhon Si Thammarat. The event is a continuing project from The FEB-SM Summer School project originate in June 2022. This project aims at a collaboration for the exchange of faculties, students and joint research project among the two institutions. The propose of the project are to develop students from Walailak University and UPNVJ to become global citizens, as well as building long-term teamwork in the future among students, programs, schools, institutional level.                        During 1-12 August 2022, 16 students participated in learning and sharing activities at various attraction sites such as Ban Laem Homestay, Kiriwong Community Tourism Center, Khanom Power Plant, also city centre’s cultural sites of labelled as a city of 4 religions, 5 cultures. The activity covers Thai culture through Thai cooking at Walailak Food Training Center. Those such activities were created aiming at bringing information to bounded in teaching courses of Tourism Resources in Thailand, Thai Economy, Accounting for Enterprise Performance and Digital Marketing & Branding in SMEs which held by faculties from School Accountancy and Finance and the School of Management, Walailak University.

School of Accountancy and Finance, Walailak University has organized an exchange student exchange program with Faculty of Economics & Business (FEB) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (UPNVJ), Jakarta, Indonesia on the SAFE/SM-FEB Summer School project during 1-12 August 2022 at Walailak University, Nakhon Si Thammarat. The event is a continuing project from The FEB-SM Summer School project originate in June 2022. This project aims at a collaboration for the exchange of faculties, students and joint research project among the two institutions. The propose of the project are to develop students from Walailak University and UPNVJ to become global citizens, as well as building long-term teamwork in the future among students, programs, schools, institutional level.                        During 1-12 August 2022, 16 students participated in learning and sharing activities at various attraction sites such as Ban Laem Homestay, Kiriwong Community Tourism Center, Khanom Power Plant, also city centre’s cultural sites of labelled as a city of 4 religions, 5 cultures. The activity covers Thai culture through Thai cooking at Walailak Food Training Center. Those such activities were created aiming at bringing information to bounded in teaching courses of Tourism Resources in Thailand, Thai Economy, Accounting for Enterprise Performance and Digital Marketing & Branding in SMEs which held by faculties from School Accountancy and Finance and the School of Management, Walailak University.

School of Accountancy and Finance, Walailak University has organized an exchange student exchange program with Faculty of Economics & Business (FEB) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (UPNVJ), Jakarta, Indonesia on the SAFE/SM-FEB Summer School project during 1-12 August 2022 at Walailak University, Nakhon Si Thammarat. The event is a continuing project from The FEB-SM Summer School project originate in June 2022. This project aims at a collaboration for the exchange of faculties, students and joint research project among the two institutions. The propose of the project are to develop students from Walailak University and UPNVJ to become global citizens, as well as building long-term teamwork in the future among students, programs, schools, institutional level.                        During 1-12 August 2022, 16 students participated in learning and sharing activities at various attraction sites such as Ban Laem Homestay, Kiriwong Community Tourism Center, Khanom Power Plant, also city centre’s cultural sites of labelled as a city of 4 religions, 5 cultures. The activity covers Thai culture through Thai cooking at Walailak Food Training Center. Those such activities were created aiming at bringing information to bounded in teaching courses of Tourism Resources in Thailand, Thai Economy, Accounting for Enterprise Performance and Digital Marketing & Branding in SMEs which held by faculties from School Accountancy and Finance and the School of Management, Walailak University.

 

School of Accountancy and Finance, Walailak University has organized an exchange student exchange program with Faculty of Economics & Business (FEB) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (UPNVJ), Jakarta, Indonesia on the SAFE/SM-FEB Summer School project during 1-12 August 2022 at Walailak University, Nakhon Si Thammarat. The event is a continuing project from The FEB-SM Summer School project originate in June 2022. This project aims at a collaboration for the exchange of faculties, students and joint research project among the two institutions. The propose of the project are to develop students from Walailak University and UPNVJ to become global citizens, as well as building long-term teamwork in the future among students, programs, schools, institutional level.                        During 1-12 August 2022, 16 students participated in learning and sharing activities at various attraction sites such as Ban Laem Homestay, Kiriwong Community Tourism Center, Khanom Power Plant, also city centre’s cultural sites of labelled as a city of 4 religions, 5 cultures. The activity covers Thai culture through Thai cooking at Walailak Food Training Center. Those such activities were created aiming at bringing information to bounded in teaching courses of Tourism Resources in Thailand, Thai Economy, Accounting for Enterprise Performance and Digital Marketing & Branding in SMEs which held by faculties from School Accountancy and Finance and the School of Management, Walailak University.

School of Accountancy and Finance, Walailak University has organized an exchange student exchange program with Faculty of Economics & Business (FEB) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (UPNVJ), Jakarta, Indonesia on the SAFE/SM-FEB Summer School project during 1-12 August 2022 at Walailak University, Nakhon Si Thammarat. The event is a continuing project from The FEB-SM Summer School project originate in June 2022. This project aims at a collaboration for the exchange of faculties, students and joint research project among the two institutions. The propose of the project are to develop students from Walailak University and UPNVJ to become global citizens, as well as building long-term teamwork in the future among students, programs, schools, institutional level.                        During 1-12 August 2022, 16 students participated in learning and sharing activities at various attraction sites such as Ban Laem Homestay, Kiriwong Community Tourism Center, Khanom Power Plant, also city centre’s cultural sites of labelled as a city of 4 religions, 5 cultures. The activity covers Thai culture through Thai cooking at Walailak Food Training Center. Those such activities were created aiming at bringing information to bounded in teaching courses of Tourism Resources in Thailand, Thai Economy, Accounting for Enterprise Performance and Digital Marketing & Branding in SMEs which held by faculties from School Accountancy and Finance and the School of Management, Walailak University.

Facebook Comments