สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance,เด็กการบัญชีและการเงิน,การบัญชีและการเงินวลัยลักษณ์ , การบัญชีและการเงินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,สถานวิจัยสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน, สถานวิจัยสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance ,แหล่งปัญญาด้านการบัญชีและการเงิน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance ,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ, สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance ,หลักสูตรเศรษศาสตร์,เศรษฐศาสตร์,เศรษฐศาสตร์ วลัยลักษณ์,ECON,ECONWU,Bachelor of Economics Program สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance, หลักสูตรบัญชี,บัญชี,เรียนบัญชี,บัญชีวลัยลักษณ์,AccountingWU,Bachelor of Accountancy Program สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance, หลักสูตรการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล,การจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล,BusFinWalailakUniversity,Bus&Fin,Bus&Fin in Digital Era, Bachelor of Business Administration Program in Finance

 

                    School of Accountancy and Finance has signed a memorandum of agreement with the Faculty of Economics and Business, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ), Indonesia to extend cooperation between the two institutions in activities such as exchange of students, teachers and personnel, exchange of academic knowledge, research results and other cooperation. In the event, Associate Professor Dr. Jeerakiat Apibunyophas, Dean of the School of Accountancy and Finance, Walailak University and Dr. Dianwicaksih Arieftiara, SE., Ak., M.Ak., CA., CSRS. Dean of Faculty of Economics and Business, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ) signed the memorandum on October 21, 2022 via Zoom meeting.

School of Accountancy and Finance has signed a memorandum of agreement with the Faculty of Economics and Business, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (UPNVJ), Indonesia to extend cooperation between the two institutions in activities such as exchange of students, teachers and personnel, exchange of academic knowledge, research results and other cooperation. In the event, Associate Professor Dr. Jeerakiat Apibunyophas, Dean of the School of Accountancy and Finance, Walailak University and Dr. Dianwicaksih Arieftiara, SE., Ak., M.Ak., CA., CSRS. Dean of Faculty of Economics and Business, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (UPNVJ) signed the memorandum on October 21, 2022 via Zoom meeting.

School of Accountancy and Finance has signed a memorandum of agreement with the Faculty of Economics and Business, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (UPNVJ), Indonesia to extend cooperation between the two institutions in activities such as exchange of students, teachers and personnel, exchange of academic knowledge, research results and other cooperation. In the event, Associate Professor Dr. Jeerakiat Apibunyophas, Dean of the School of Accountancy and Finance, Walailak University and Dr. Dianwicaksih Arieftiara, SE., Ak., M.Ak., CA., CSRS. Dean of Faculty of Economics and Business, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (UPNVJ) signed the memorandum on October 21, 2022 via Zoom meeting.

 

School of Accountancy and Finance has signed a memorandum of agreement with the Faculty of Economics and Business, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (UPNVJ), Indonesia to extend cooperation between the two institutions in activities such as exchange of students, teachers and personnel, exchange of academic knowledge, research results and other cooperation. In the event, Associate Professor Dr. Jeerakiat Apibunyophas, Dean of the School of Accountancy and Finance, Walailak University and Dr. Dianwicaksih Arieftiara, SE., Ak., M.Ak., CA., CSRS. Dean of Faculty of Economics and Business, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (UPNVJ) signed the memorandum on October 21, 2022 via Zoom meeting.

 

Facebook Comments